Kalitemizi ISO 9001 ile Tescilledik
2017-08-25

Kalitenin ve marka değerinin sistemik bir yapı olduğunu biliyoruz doğanın nasılki kusursuz bir ilerleyişi var firmamızda da uluslar arası tescillenmiş iso 9001 sistemi başarıyla gerçekleştirdik hammadde alımından üretim, depolama,satışa kadar herşey sistemli bir şekilde titizlikle ele alınmakta ve üretimin tüm süreçleri kontrol altında tutulmkatadır.

Peki niçin İso

Bugünün kalite zorunluluğu, müşteriye ve pazara yönelik olmalıdır. Bu zorunluluğun tarihi gelişmesi dünyada halihazır kullanılabilir kaynaklar bakımından en büyük potansiyel pazar olan Avrupa Topluluğunun ortaya çıkışının ışığında incelenmelidir. 1950 yılından beri Birleşik Devletler, Japonya ve Avrupa'daki müşteriye ve pazara yönelik kalite zorunluluğunun tarihini anlamak için Kalite Kontrol, Kalite Güvencesi, ve CQI kavramlarının çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Birleşik Devletlerde bu kavramlar, önemli ölçüde anlam farklılığı gösterdiği halde çoğu kez birbirinin yerine kullanılmaktadır ve her üçü de firmenın ISO kaydında etkisi olan önemli kavramlardır. ISOnun temel amacı; 
Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır. 
Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir. 
Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır. 
Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır. 
Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir. 
Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır. 
Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.